Archive | January 2013

[Cosplay]Thố Nhi Thần

Thố Nhi Thần
Mới đầu năm đã toàn chuyện xúi quẩy!

Photo, make up, costume and retouch by Bạch Phụng

Advertisements